BIK i ocena punktowa. Jak to działa?

Planujesz wzięcie kredytu zanim trafisz do potencjalnego kredytodawcy warto odpowiednio wcześnie sprawdzić, jak bank może ocenić Twoją wiarygodność kredytową. O tym co kształtuje Twoją zdolność kredytową, jak widzi Cię bank, co wpływa na Twój scoring w BIK i jakie działania możesz podjąć, żeby  przygotować swoją historię i otrzymać kredyt na satysfakcjonujących Cię warunkach, dowiesz się z tego  poradnika.

Planujesz wzięcie kredytu zanim trafisz do potencjalnego kredytodawcy warto odpowiednio wcześnie sprawdzić, jak bank może ocenić Twoją wiarygodność kredytową. O tym co kształtuje Twoją zdolność kredytową, jak widzi Cię bank, co wpływa na Twój scoring w BIK i jakie działania możesz podjąć, żeby  przygotować swoją historię i otrzymać kredyt na satysfakcjonujących Cię warunkach, dowiesz się z tego  poradnika.

Zdolność kredytowa i nasza wiarygodność  – to parametry, które banki biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji czy przyznać nam kredyt, pożyczkę lub kartę kredytową. Nasza wiarygodność jako pożyczkobiorcy może być również sprawdzana przy próbie zakupu produktów na raty (o ile instytucja obsługująca system ratalny ma prawo ją weryfikować).

Warto zawczasu zadbać o to, by Twoja ocena w oczach BIK była jak najlepsza. Jeśli bowiem będziesz posiadał zbyt niską ocenę punktową, to może okazać się, że pomimo wysokich dochodów żaden bank nie będzie chciał Ci przyznać kredytu.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane przechowywane w bazie BIK to dane zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo) jak i negatywne (z opóźnieniami w spłacie). Każdy może sprawdzić swoją historię kredytową w BIK.

Wszelkie dane, mogą być przechowywane (bez zgody klienta) przez okres 5-lat. Warunkiem koniecznym są wspomniane już zaległości w spłatach zobowiązań lub zaleganie w spłacie powyżej 60 dni. Warto również wiedzieć, że nasze dane mogą być przetwarzane w BIK przez 12 lat od momentu wygaśnięcia zobowiązania (w celach związanych z wykorzystywaniem przez banki modeli statystycznych do oceny ryzyka kredytowego).

Dla banku dużo cenniejszy jest klient, który ma choćby krótką historię kredytową, niż żadną. Osoba, która nie figuruje w rejestrze BIK jest po prostu niewiarygodna i bank nie wie, czego można się po niej spodziewać.

Historia kredytowa to najlepsza rekomendacja, która może pomóc Ci uzyskać lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu, skrócenie lub uproszczenie procedur udzielania kredytów,obniżenie opłat i prowizji.

 

 Budowanie dobrej historii kredytowej polega na :

 - terminowym spłacaniu kredytów,

- korzystaj z kredytów na drobne rzeczy w ten sposób budujesz swój obraz rzetelnego kredytobiorcy, jeśli nie masz historii kredytowej, jesteś dla banku anonimowym kredytobiorcą,

- dobrze jest co jakiś czas kupować na raty,

- wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie umożliwisz dostęp kredytodawcom do swojej dobrej historii kredytowej,

- rozmawiaj z kredytodawcą jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, ustal z bankiem nowe zasady spłaty,

  Trzeba pamiętać też, że budowanie pozytywnej historii i wiarygodności kredytowej w BIK to proces długotrwały – nie da się tego zrobić w miesiąc czy dwa. Warto więc pomyśleć o tym dużo wcześniej, niezależnie od tego czy w najbliższym czasie planuje się wziąć jakieś większy kredyt czy nie.

 Wszelkie dane, mogą być przechowywane (bez zgody klienta) przez okres 5-lat. Warunkiem koniecznym są wspomniane już zaległości w spłatach zobowiązań lub zaleganie w spłacie powyżej 60 dni. Warto również wiedzieć, że nasze dane mogą być przetwarzane w BIK przez 12 lat od momentu wygaśnięcia zobowiązania (w celach związanych z wykorzystywaniem przez banki modeli statystycznych do oceny ryzyka kredytowego).

Twoja ocena punktowa to możliwość oszacowania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danej osobie. Ponieważ scoring znajduje coraz szersze zastosowanie w bankowości, dotyczy on praktycznie wszystkich klientów posiadających lub ubiegających się o kredyty. Warto zatem dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania z klientami, którzy już otrzymali kredyty. Wyższa ocena punktowa oznacza większe prawdopodobieństwo, ze dany klient będzie terminowo będzie spłacał swoje kredyty.

Ocena punktowa(score) to liczba punktów uzyskanych przez klienta w wyniku zastosowania metody punktowej oceny ryzyka kredytowego. Ocena punktowa wyliczana jest na podstawie danych o kliencie. W przypadku scoringu oferowanego przez biura kredytowe (takie jak BIK) dane te pochodzą ze zbiorów przekazywanych przez banki (w przypadku BIK również przez SKOK-i.) Do wyliczania ocen punktowych stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna.

Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzymasz. Im więcej otrzymasz punktów (i gwiazdek) tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz terminowo spłacał kredyt, a zatem większe jest prawdopodobieństwo otrzymania kredytu. Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów, a dla konsumenta dodatkowo prezentowana jest w postaci gwiazdek (od 1 do 5 gwiazdek).

Poznanie oceny punktowej jest teraz bardzo proste. Wystarczy pobrać Profil Kredytowy Plus lub BIK Pass ze strony BIK.pl. Szczegóły udostępniania produktów BIK znajdują się na stronie internetowej www.bik.pl.

Jeśli chcesz mieć wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie, większe szanse na atrakcyjny kredyt w przyszłości, powinieneś przede wszystkim zadbać o terminową obsługę kredytów już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się ze zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ROR oraz kart kredytowych.

Odsłony: 18117

Leave your comments

Comments

Load More